Zemanta’s Programming Challenge 2014 / Zemantin Programerski Izziv 2014

zemanta_blog_fri_competition_big The three programming challenges are:

1. Distributed counters: Implementation of a computer system supporting counting of arbitrary number of distinct events that is horizontally scalable and resiliant to partial outages.

2. Distributed web page aggregation: Implementation of a system capable of aggregating content of 10.000 RSS feeds for 24 hours and transfer locally all the articles appearing in the feeds.

3. Measuring actual usage of mobile web pages: Development of a JavaScript library that can be included in any mobile web page to report data about user’s actions and session state.

Pick any of the three and apply at izzivZemanta@fri.uni-lj.si until March 17th. More information at http://www.fri.uni-lj.si/si/raziskave/studentski_izzivi/zemantin_izziv/


Zemantin Programerski Izziv 2014

Zemanta v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko UL pripravlja tekmovanje za najboljšo programersko rešitev, v katerem lahko osvojiš super nagrade: iPad mini in možnost opravljanja plačane poletne prakse. Študentom FRI uspešno rešen izziv lahko prinese tudi 3 kreditne točke v okviru predmetov Računalništvo v praksi ali Obštudijska strokovna dejavnost.

Ponujamo tri programerske izzive!

1. Distribuirani števci: Izdelava računalniškega sistema za podporo štetju dogodkov, ki bo horizontalno skalabilen in odporen na delne izpade.

2. Distribuiran zajem spletnih strani: Izdelava sistema, ki bo 24 ur spremljal 10.000 virov RSS in prenesel v lokalni sistem vse članke, ki se pojavijo v teh virih.

3. Merjenje dejanske uporabe mobilnih spletnih strani: Razvoj JavaScript knjižnice, ki jo bo spletni razvijalec lahko namestil na poljubno spletno stran in bo strežniški aplikaciji sporočala podatke o akcijah ter stanju trenutne seje.

Izberi enega izmed izzivov in pošlji svojo prijavo na naslov izzivZemanta@fri.uni-lj.si do 17.marca 2014. Več informacij http://www.fri.uni-lj.si/si/raziskave/studentski_izzivi/zemantin_izziv/